Yangın Koruma İle İlgili Sigorta Acentelerinin Aldığı Kararname

Yangın insanoğlunun yaşamın her anında karşısına çıkabilecek bir afettir ve bu afet karşısında önlemlerin yeterince alınmış, önleme ve ilk müdahale araçlarının hali hazırda çalışır vaziyette bulunması bir zorunluluktur. Maalesef ülkemizde yangın söndürme ve erken müdahale sistemleri çoğu işletme tarafından tam anlamıyla kullanılmamakta. Ülkemiz de İşletmeler de ve fabrikalarda çıkan yangınların sonuçları olarak; en önemlisi CAN kaybı yaşanması, işletme mal ve  üretim kaybına sebebiyet vermekte hem de Sigorta şirketlerine büyük maddi yük getirmektedir. Bu yük karşısında Türkiye Sigorta şirketleri birliği son almış olduğu karara göre; ‘’ Yangın erken uyarı sistemi ve Binaların yangına karşı korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak koruma önlemleri alınmamış olan işletmelere, SİGORTA YAPMAMA ve MEVCUT SİGORTA POLİÇELERİNİN İPTALİ’’ kararını almış bulunmaktadır. Bu karar da işletmelerin yangın erken uyarı sistemleri ve söndürme araçları ile ilgili tüm eksikliklerini tamamlamasını zorunlu hale getirmektedir.

İşletmelerin bu eksikliklerini tamamlarken dikkat edecekleri en önemli nokta çalışacakları firmaların gerekli yeterlilik belgelerine( TSE, TSE-HYB, CE, İSO) sahip olmaları gereklidir. Çünkü sigorta şirketleri  gerekli yeterlilik belgelerine sahip olmayan işletmelerin yapmış oldukları montaj ve uygunluk belgelerini kabul etmemektedir. Firmamız  TSE, TSE-HYB, CE, İSO, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI  yeterlilik belgelerine sahip olmak ile birlikte firma bünyesindeki  montaj ekibimizle,  tüm işletmelerimize çözüm ortağı olarak hizmet verebilecek konumdadır.

Write a Message